Przenoszenie C. difficile z wcześniejszych przypadków

width=300Z nowych przypadków 567 (89%) miało ten sam rybotyp co conajmniej jeden poprzedni CDI w badanej populacji, ale tylko 227 (35%) było 0-2 SNV z poprzedniego izolatu, co sugeruje niedawne nabycie od objawowej populacji , natomiast 286 (45%) było> 10 SNV ze wszystkich wcześniejszych izolatów. Te proporcje były podobne, gdy ograniczały się do przypadków od stycznia 2011 r. (175/449 [39%] 0-2 SNV i 176/449 [39%]> 10 SNV, P = .20), co wskazuje na brak istotnej różnicy w odsetku przypadków u niedawnego dawcy, gdy w pierwszych miesiącach badania uwzględniono potencjalnie zmniejszoną pulę dawców.

Tylko 115 (18%) nowych przypadków CDI miało jakikolwiek wcześniejszy bezpośredni kontakt na oddziale (ten sam oddział, ten sam dzień) z dawcą 0-2 SNV; ten kontakt był na medianie 8 dni (IQR 4-16, zakres 1-59), z medianą 20 dni (IQR 6-45, zakres 1-191) między ostatnią pozytywną dawką dawcy a pierwszą pozytywną próbką biorcy (licząc ostatniego dawcę, jeśli zidentyfikowano wielu dawców).