Próbki sekwencyjne CDI

width=250Próbki sekwencyjne analizowano pod kątem przypadków CDI z co najmniej 120 dniami obserwacji (od 1 sierpnia 2010 r. Do 26 grudnia 2011 r.). Usunięcie powtórzonych próbek ≤ 10 SNV w ciągu 14 dni od pierwszej próbki, pierwsze przypadki CDI w tym okresie w liczbie 114/539 (21%) miały nawrót. Spośród nich 95 (83% nawrotów, 18% pierwszych przypadków CDI) mieściło się w zakresie 0-2 SNV (tj. Prawdopodobny nawrót), a 16 (14% nawrotów, 3% pierwszych przypadków CDI) było> 10 SNV (tj. , prawdopodobne ponowne zakażenie). Czas trwania pomiędzy pierwszą próbką a wznową wynosił medianę 26 dni (IQR 22-40, zakres 15-103) dla powtórzeń 0-2 SNV i 32 dni (IQR 27-65, zakres 14-93) dla powtórzeń> 10 SNV (P = .06). Pozostałe 3 nawroty to 3 odległe SNV, występujące 24-91 dni po pierwszej próbie. Spośród 114 pierwszych przypadków CDI z nawrotami 98 (86% nawrotów, 18% pierwszych przypadków) miało nawracające zakażenie tym samym rybotypem; U 1 pacjenta wystąpiła reinfekcja z odmiennym genetycznie (odległym 1340 SNV) szczepem C. difficile tego samego rybotypu.
[patrz też: anemia megaloblastyczna, tropikalny owad podobny do komara, urokinaza ]