Witamy

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

W dniu 1 września 2016 o godzinie 9.00
w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na początku uroczystości wprowadzono sztandar
i odśpiewano hymn państwowy. Następnie pani dyrektor Edyta Jasińska – Bergiel przywitała uczniów i zachęciła ich do wytrwałej pracy oraz życzyła wielu sukcesów w nauce. Uroczystość zakończył krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły przygotowany pod kierunkiem Pani Magdaleny Drożdż.

ZAPRASZAMY

NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE

ROKU SZKOL. 2015/2016,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

24 CZERWCA BR.

O GODZ. 10:00.

WCZEŚNIEJ ZAPRASZAMY

NA MSZĘ ŚW. NA GODZ. 9:00

W związku z Festynem Rodzinnym,

która odbył się 04 czerwca

składamy serdeczne podziękowania

dla wszystkich Sponsorów 

oraz Przyjaciół Szkoły,

którzy pomagali w organizacji festynu.

Społeczność szkolna

A2

PODZIĘKOWANIE

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANI MARZENIE BUTOR, PANI RENACIE RZEPIE, PANI BEACIE MACIUSZEK ORAZ PANI ELŻBIECIE GAJEWSKIEJ ZA POMOC W POZYSKANIU DLA SZKOŁY PIŁEK Z PODPISEM LEWANDOWSKIEGO:-) DZIĘKI POMOCY ŻYCZLIWYCH PAŃ W AKCJI ZBIERANIA NAKRĘTEK NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA 9 PIŁEK

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

DSCN9978

podziekowania

OGŁOSZENIE

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO ZAPISYWANIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, KTÓRE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ OD 4 KWIETNIA 2016 r.

W BUDYNKU TUTEJSZEJ PLACÓWKI .

W RAMACH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH OFERUJEMY:

PONIEDZIAŁEK , WTOREK OD GODZ 16:00 DO 16:45 -ZAJĘCIA SPORTOWE ( UNIHOKEJ , PIŁKA NOŻNA ,itp)

ŚRODA ZAJĘCIA TANECZNO – RUCHOWE ( ZUMBA,TANIEC TOWARZYSKI, itp)

OD GODZ 16:00 – 17:30

ZAPISY TRWAJĄ DO 3 KWIETNIA 2016 r.

U PANA MARIUSZA LISTOWSKIEGO.

ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

Projekt „ W zdrowym ciele zdrowy duch – możemy wszystko”- zajęcia pozalekcyjne na terenie wiejskim będzie realizowany ze środków budżetowych Gmina Nysa przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Odnowy Wsi w Domaszkowicach

NYSA

W związku z wigilią szkolną,

która odbyła się 22 grudnia

składamy serdeczne podziękowania

dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich,

które gościły u nas z kolędą

oraz rodziców,

którzy pomagali w organizacji wigilii.

Społeczność szkolna

W dniu 11 Listopada 2015 roku (środa) Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice organizować będzie po raz kolejny już imprezę, która wpisała się na stałe w kalendarz kulturalny Domaszkowic, Odnowy Wsi Gminy Nysa, pod nazwą „Domaszkowickie Marcinki 2015”. Środki finansowe w kwocie 2.700, 00 złotych stowarzyszenie pozyskało w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na 2015 roku z Gminy Nysa.

Projekt rozpocznie uroczysta Msza święta z okazji Odzyskania Niepodległości połączona z obchodami Św. Marcina, po mszy orszak konny ze św. Marcinem na czele w asyście strażaków z płonącymi pochodniami z Ochotniczej Straży Pożarnej Domaszkowice na boisko wiejskie, w między czasie kosze ze świeżo wypieczonymi rogalikami. . Drugi etap zadania będzie miał miejsce na boisku – przy płonącym ognisku czekać będą na wszystkich gości i mieszkańców atrakcje takie jak: romska grupa taneczna Romani Bacht z Prudnika, oraz pokaz Teatru Ognia Mantikora z Opola.

W planie jest również przygotowanie stanowisk z grochówką, kiełbaskami, grill. Impreza ma szansę przyczynić się do zwiększenia zaangażowania organizacji działających na terenie sołectwa Domaszkowice, ponadto pozwoli na poznanie historii związanej ze świętym Marcinem. Tegoroczna impreza ma nieco inny charakter bo połączona jest z dniem Obchodów Odzyskania Niepodległości- skupia się przede wszystkim na nauce, dzięki której następuje integracja zarówno najmłodszych, jak i starszych mieszkańców Domaszkowic, okolicznych wsi, a na celu ma odnowienie i kultywowanie tradycji wsi.

Wszystkich mieszkańców naszej wsi serdecznie zapraszamy, każdy znajdzie coś dla siebie.

UWAGA !!!

W dniach od 13-17 lipca br w naszej placówce odbywać się będą półkolonie letnie, na które Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe w ramach programu grantowego Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie w roku 2015. Dofinansowanie na zorganizowanie dzieciom tygodniowego wypoczynku letniego wyniosło 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Celem projektu jest zainteresowanie dzieci w wieku szkolnym kulturą, historią i pięknem poznawanych miejsc, a także zagospodarowanie im czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci pozostających w trakcie wakacji w miejscu zamieszkania. Organizowane będą wyjazdy w atrakcyjne dla dzieci miejsca. Projekt realizować będzie potrzebę stworzenia dzieciom wiejskim możliwości rozwoju zainteresowań oraz rozbudzania zdolności, co pozwoli na wyrównanie różnic edukacyjnych pomiędzy dziećmi wiejskimi a dziećmi zamieszkującymi w miastach. Efektem końcowym będzie Kronika Klubu Globtrotera pełna wspomnień i pamiątek na szkolnym blogu. Będzie ona świadectwem wzrostu wiedzy z zakresu znajomości zwiedzanych miejsc oraz ich historii, tradycji i eko-turystyki. Półkolonia odbywać się będzie w budynku Szkoły Podstawowej w Domaszkowicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-13:00. Wymiar czasowy może ulec zmianie ze względu na wydłużające się wycieczki, jak na przykład wycieczka do Wrocławia, która trwać będzie do godziny 18:00. Zapraszamy wszystkich chętnych do przybycia na nasze półkolonie.

górażdże

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO SEKRETARIATU SZKOŁY OSOBY ZAINTERESOWANE OTRZYMANIEM ZDJĘĆ, KTÓRE BYŁY ROBIONE NA TLE MAKIETY Z RZEPICHĄ I PIASTEM KOŁODZIEJEM, W TRAKCIE ŚREDNIOWIECZNEGO FESTYNU RODZINNEGO.

ORGANIZATORZY

festyn1

WAŻNE!!!

W związku ze zmianą druków legitymacji szkolnych (Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 29 grudnia 2014 r.Dz. U. z 2015 r. poz. 23) należy uaktualnić obecnie używane legitymacje poprzez wpisanie PESELu dziecka. Wpisu tego dokonać można w sekretariacie szkoły po okazaniu legitymacji.

§ 2. [Ważność legitymacji szkolnych] 1. Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Legitymacje szkolne na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

4. Legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 może być, na pisemny wniosek rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, wymieniona przez szkołę na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru nr 67a określonego w niniejszym rozporządzeniu. Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 i jest nieodpłatna.

ŚWIĘTY MARCIN 

 

Dnia 8 listopada 2014 r., tj. sobota w naszej małej społeczności lokalnej miała miejsce czwarta już z kolei edycja imprezy cyklicznej „Domaszowickie Marcinki 2014 r”.- na którą to środki finansowe ( w wysokości 1.719 zł) pozyskało Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy wsi Domaszkowice z Urzędu Miejskiego w Nysie .

Impreza odbyła się na boisku sportowym w Domaszowicach a nagłośniona została poprzez rozmieszczenie plakatów , poprzez umieszczenie informacji na witrynie internetowej sołectwa Domaszkowice . Atrakcjami na tegorocznej imprezie były m.inn. inscenizacja o Świętym Marcinie, którą wraz uczniami klas V-VI przygotowała pani Justyna Hunc a w role św. Marcina na pięknym koniu w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej z Domaszkowic wcielił się Pan Sylwester Wąs; w tym roku nasi strażacy wraz z Fundacją Maltańskiej Służby Medycznej w Nysie pełnili pieczę nad bezpieczeństwem i ochroną toku imprezy. Uczestnicy i wszyscy przybyli mieszkańcy mogli spróbować pysznej grochówki przygotowanej przez Pana Włodzimierza Rypienia – był oczywiście grill, ognisko, kiełbaski – bez wątpienia nie mogło zabraknąć tegorocznych rogalików wypiekanych i przygotowanych przez chętne panie z domaszowickich organizacji i nie tylko…. A co było jeszcze zobaczcie i przekonajcie się sami…

DSCN6321

DSCN6354

 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice

Domaszkowice 47
48-303 Nysa
NIP: 7532226642
telefon / faks: 77 435 65 27
e-mail: spdomaszkowice@wp.pl

 

DYREKTOR – mgr Edyta Jasińska – Bergiel
WICEDYREKTOR – mgr Agnieszka Jędrzejów

 

SKŁAD STOWARZYSZENIA ROZWOJU I ODNOWY WSI DOMASZKOWICE

Prezes – Mariusz Listowski
Wiceprezes – Katarzyna Cieślik
Skarbnik – Artur Kłonowski

 

Godziny pracy sekretariatu
Poniedziałek-Piątek od godz 7:00 do 15:00

Witamy wszystkich na nowej stronie Naszej Szkoły. Strona jest w trakcie powstawania więc prosimy o wyrozumiałość.